Ako udržiavať klimatizáciu

servis klimatizácie vivax

Ako udržiavať klimatizáciu

Je dôležité, aby ste klimatizáciu udržiavali, aby bola zaistená účinnosť a zabránilo sa nepríjemným poruchám.

V prípade odparovacích chladičov odstránenie blokovania zabezpečí zvýšené nasýtenie filtračných vložiek a väčšiu prevádzkovú účinnosť. Vždy sa riaďte konkrétnymi pokynmi poskytovanými výrobcami zariadenia a zabezpečte si odbornú údržbu klimatizačného systému najmenej každých niekoľko rokov.

Pri chladiacich jednotkách recirkuluje vzduch, ktorý filtrujú, a preto je veľmi dôležité udržiavať ich filtre čisté, aby sa znížila cirkulácia prachu a udržal prúd vzduchu.

Profesionálny servis klimatizácie Vivax zahŕňa:

Údržba klimatizácie

Kontrola tlaku chladiva a plynu.

Kontrola a oprava netesností potrubí a izolácie.

Čistenie cievok a horákov.

Výmena vzduchových filtrov.

Kalibrácia termostatu.

Zaistite, aby jednotka nevydávala nadmerný hluk.

V zime je dobré, ak sa váš systém nebude používať na vykurovanie, chrániť akékoľvek externé zariadenie krytom odolným voči poveternostným vplyvom.

Ak je vaša existujúca klimatizácia pokazená alebo nefunguje správne a uvažujete o jej odstránení, neodstraňujte ju sami. Vnútri jednotky môže zostať chladivo, ktoré pri odstraňovaní alebo neskôr na mieste likvidácie unikne do atmosféry.

Žiadne komentáre

Komentáre sú zakazané.